Tuỳ chọn nhanh

Bảng giá dịch vụ Pro Hosting

AZ PRO 1

29.000 tháng
 • 512 MB dung lượng SSD
 • 0 Addon Domain
 • 1 CPU core
 • 1 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

AZ PRO 2

45.000 tháng
 • 1 MB dung lượng SSD
 • 1 Addon Domain
 • 1 CPU core
 • 1 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí
Phổ biến

AZ PRO 3

65.000 tháng
 • 3 MB dung lượng SSD
 • 2 Addon Domain
 • 1 CPU core
 • 1,5 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

AZ PRO 4

95.000 tháng
 • 6 MB dung lượng SSD
 • 3 Addon Domain
 • 1,5 CPU core
 • 1,5 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

AZ PRO 5

120.000 tháng
 • 10 MB dung lượng SSD
 • 4 Addon Domain
 • 2 CPU core
 • 2 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

AZ PRO 6

199.000 tháng
 • 15 MB dung lượng SSD
 • 6 Addon Domain
 • 2 CPU core
 • 3 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

Bảng giá dịch vụ Turbo Cloud Hosting

TURBO HOSTING 1

55.000 đ tháng
 • 1 GB dung lượng SSD
 • 1 Addon Domain
 • 1 CPU core
 • 1 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

TURBO HOSTING 2

89.000 đ tháng
 • 2 GB dung ượng SSD
 • 2 Addon Domain
 • 1 CPU core
 • 1.5 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí
Phổ biến

TURBO HOSTING 3

130.000 đ tháng
 • 4 GB dung lượng SSD
 • 3 Addon Domain
 • 1,5 CPU core
 • 2 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

TURBO HOSTING 4

159.000 đ tháng
 • 6 GB dung lượng SSD
 • 5 Addon Domain
 • 1,5 CPU core
 • 2,5 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

TURBO HOSTING 5

230.000 đ tháng
 • 10 GB dung lượng SSD
 • 7 Addon Domain
 • 2 CPU core
 • 3 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

TURBO HOSTING 6

350.000 đ tháng
 • 15 GB dung lượng SSD
 • 10 Addon Domain
 • 2 CPU core
 • 4 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

HOSTING CHO DOANH NGHIỆP

BH-1

216.000 đ tháng
 • 15 GB dung lượng SSD
 • 20 Addon Domain
 • 2 CPU core
 • 4 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

BH-2

376.000 đ tháng
 • 25 GB dung lượng SSD
 • Không giới hạn Addon Domain
 • 4 CPU core
 • 6 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí
Phổ biến

BH-3

672.000 đ tháng
 • 50 GB dung lượng SSD
 • Không giới hạn Addon Domain
 • 6 CPU core
 • 8 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

BẢNG GIÁ SEO HOSTING

SEO Hosting 1

190.000 đ tháng
 • IP Class C: 3
 • SSD: 10 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 7
 • CPU: 200%
 • RAM: 3 GB

SEO Hosting 2

290.000 đ tháng
 • IP Class C: 5
 • SSD: 20 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 15
 • CPU: 200%
 • RAM: 4 GB
phổ biến

SEO Hosting 3

490.000 đ tháng
 • IP Class C: 10
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 30
 • CPU: 300%
 • CPU: 300%

Bảng giá dịch vụ Turbo Business Hosting

TURBO BH-1

550.000 đ tháng
 • Vi xử lý Intel Xeon Gold
 • 35 GB dung lượng NVMe
 • 30 Addon Domain
 • 4 CPU core
 • 6 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

TURBO BH-2

750.000 đ tháng
 • Vi xử lý Intel Xeon Gold
 • 45 GB dung lượng NVMe
 • Không giới hạn Addon Domain
 • 6 CPU core
 • 8 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí
Phổ biến

TURBO BH-3

950.000 đ tháng
 • Vi xử lý Intel Xeon Platinum
 • 60 GB dung lượng NVMe
 • Không giới hạn Addon Domain
 • 10 CPU core
 • 10 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

BẢNG GIÁ UNLIMITED HOSTING

Unlimited Hosting 1

39.000 đ tháng
 • SSD: 15 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 0
 • RAM: 1 GB
 • CPU: 1 Core
 • Inodes (File Usages): 80.000
 • Tối ưu WordPress miễn phí
 • Khởi đầu với 15GB lưu trữ

Unlimited Hosting 2

99.000 đ tháng
 • SSD: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: 10
 • RAM: 2 GB
 • CPU: 1 Core
 • Inodes (File Usages): 150.000
 • Tối ưu WordPress miễn phí
 • Khi bạn cần dùng nhiều tên miền hơn
Phổ biến

Unlimited Hosting 3

270.000 đ tháng
 • SSD: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Addon Domain: Không giới hạn
 • RAM: 2 GB
 • CPU: 2 Core
 • Inodes (File Usages): 350.000
 • Tối ưu WordPress miễn phí
 • Inodes (File Usages): 350.000

Bảng giá dịch vụ NVMe Hosting

NVME HOSTING 1

90.000 đ tháng
 • 1 GB dung lượng NVMe
 • 0 Addon Domain
 • 1 CPU core
 • 1 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

NVME HOSTING 2

180.000 đ tháng
 • 3 GB dung lượng NVMe
 • 1 Addon Domain
 • 1 CPU core
 • 2 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

NVME HOSTING 3

290.000 đ tháng
 • 6 GB dung lượng NVMe
 • 2 Addon Domain
 • 2 CPU core
 • 3 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

NVME HOSTING 4

450.000 đ tháng
 • 10 GB dung lượng NVMe
 • 4 Addon Domain
 • 2 CPU core
 • 4 GB RAM
 • Tối ưu WordPress miễn phí

BẢNG GIÁ TURBO CLOUD SERVER

Turbo CS 1

180.000 đ tháng
 • SSD: 20 GB
 • vCPU: 1 Core
 • RAM: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn

Turbo CS 2

280.000 đ tháng
 • SSD: 35 GB
 • vCPU: 1 Core
 • RAM: 2 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin

Turbo CS 3

415.000 đ tháng
 • SSD: 45 GB
 • vCPU: 2 Core
 • RAM: 3 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin

Turbo CS 4

560.000 đ tháng
 • SSD: 75 GB
 • vCPU: 3 Core
 • RAM: 4 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin

Turbo CS 5

720.000 đ tháng
 • SSD: 95 GB
 • vCPU: 3 Core
 • RAM: 5 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin
 • Tặng thêm 1 CPU Core
Phổ biến

Turbo CS 6

1.100.000 đ tháng
 • SSD: 135 GB
 • vCPU: 4 Core
 • RAM: 6 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin

Turbo CS 7

1.400.000 đ tháng
 • SSD: 150 GB
 • vCPU: 4 Core
 • RAM: 8 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin

Turbo CS 8

1.700.000 đ tháng
 • SSD: 200 GB
 • vCPU: 5 Core
 • RAM: 10 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin
 • Tặng thêm 1 CPU Core
Phổ biến

Turbo CS 9

2.200.000 đ tháng
 • SSD: 300 GB
 • vCPU: 6 Core
 • RAM: 16 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin

Turbo CS 10

3.400.000 đ tháng
 • SSD: 400 GB
 • vCPU: 8 Core
 • RAM: 32 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin

Pro VPS 1

99.000 đ tháng
 • SSD: 20GB
 • vCPU: 1 Core
 • RAM: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn

Pro VPS 2

179.000 đ tháng
 • SSD: 30GB
 • vCPU: 2 Core
 • RAM: 2 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
Popular

Pro VPS 3

269.000 đ tháng
 • SSD: 40GB
 • vCPU: 3 Core
 • RAM: 3 GB
 • Băng thông: Không giới hạn

Pro VPS 4

379.000 đ tháng
 • SSD: 60GB
 • vCPU: 4 Core
 • RAM: 4 GB
 • Băng thông: Không giới hạn

Pro VPS 5

539.000 đ tháng
 • SSD: 80GB
 • vCPU: 5 Core
 • RAM: 6 GB
 • Băng thông: Không giới hạn

Pro VPS 6

799.000 đ tháng
 • SSD: 100GB
 • vCPU: 6 Core
 • RAM: 8 GB
 • Băng thông: Không giới hạn

KVM VPS A

119.000 đ tháng
 • SSD: 15GB
 • vCPU: 1 Core
 • RAM: 1 GB
 • Băng thông: Không giới hạn

KVM VPS B

231.000 đ tháng
 • SSD: 25 GB
 • vCPU: 2 Core
 • RAM: 2 GB
 • Băng thông: Không giới hạn

KVM VPS C

290.000 đ tháng
 • SSD: 35GB
 • vCPU: 3Core
 • RAM: 4 GB
 • Băng thông: Không giới hạn

KVM VPS D

392.000 đ tháng
 • SSD: 45 GB
 • vCPU: 4 Core
 • RAM: 6 GB
 • Băng thông: Không giới hạn

KVM VPS E

504.000 đ tháng
 • SSD: 55 GB
 • vCPU: 5 Core
 • RAM: 8 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
CPUBộ nhớ RAMỔ cứngBăng thôngPhí mỗi thángThời gian triển khaiTình trạng
SALEIntel Xeon E5-26xx8GB240GB SSDUnlimited2.500.000 đ 1.999.000 đTrong vòng 6 giờLiên hệ đăng ký

Pro Email 1

19.000 tháng
 • Dung lượng: 1GB
 • Địa chỉ email: 1
 • Email Forward: ∞

Pro Email 2

25.000 tháng
 • Dung lượng: 2GB
 • Địa chỉ email: 2
 • Email Forward: ∞

Pro Email 3

49.000 tháng
 • Dung lượng:5 GB
 • Địa chỉ email: 5
 • Email Forward: ∞

Pro Email 4

99.000 tháng
 • Dung lượng:15 GB
 • Địa chỉ email: 15
 • Email Forward: ∞

Pro Email 5

179.000 tháng
 • Dung lượng:25 GB
 • Địa chỉ email: 25
 • Email Forward: ∞

Pro Email 6

229.000 tháng
 • Dung lượng:40 GB
 • Địa chỉ email: 50
 • Email Forward: ∞

Pro Email 7

319.000 tháng
 • Dung lượng:80 GB
 • Địa chỉ email: 100
 • Email Forward: ∞

Pro Email 8

429.000 tháng
 • Dung lượng:150 GB
 • Địa chỉ email: 200
 • Email Forward: ∞

Bài viết mới